Työterveyshuollon psykologisten hoitojen pitkäaikaiset työkykyvaikutukset

Useat erilaiset lyhyet psykologiset hoidot edesauttavat psyykkisen oireilun vähenemisessä mutta hoitojen työkykyhyödyistä ja mielenterveyden jatkohoidon tarpeesta on niukasti tietoa. Tutkimme lyhyiden hoitojen käyttöön liittyviä demografisia tekijöitä ja tuloksellisuutta työkyvyn tuessa laajassa työterveyshuollon aineistossa. Otokseen kuuluvien työkykyä, sosioekonomisia tekijöitä ja mielenterveyttä seurataan kansallisten rekisterien perusteella vuodesta 2012 vuoteen 2028.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata