Vapautuneiden vankien sosiaalinen integraatio, terveys ja kuolleisuus: Rekisteritutkimus vankeusajan sisällöstä ja pitkän aikavälin lopputulemista

Hankkeessa tutkitaan vankeuden täytäntöönpanoa ja vankien vapautumisen jälkeistä elämää Vankitietojärjestelmästä poimitun v. 2006–2021 vapautuneiden vankien aineistolla, johon yhdistetään tietoja Tilastokeskuksen ja Findatan rekisteriaineistoista. Aineiston avulla analysoidaan työssäkäyntiä, terveyttä ja kuolleisuutta pitkään vapautumisen jälkeen. Vastaavasti voimme tutkia vapautuneiden vankien vankeuskausien sisältöjä (mm. kuntoutus ja työtoiminta) aikaisempaa tarkemmin.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata