A clinical registry study on diffuse large B-cell lymphoma and mantle cell lymphoma

Kyseessä on kliininen rekisteritutkimus, jonka tavoitteena on kerätä ja raportoida tietoa DLBCL- ja manttelisolulymfoomaa sairastavien potilaiden lymfoomalle altistavista riskitekijöistä, lymfoomahoidoista ja lymfooman ennusteesta.

Changes to the permit: extension of validity; change of processors; addition of variables; change of processing environment

Issuer of the original permit: Findata