A clinical registry study on diffuse large B-cell lymphoma and mantle cell lymphoma

Kyseessä on kliininen rekisteritutkimus, jonka tavoitteena on kerätä ja raportoida tietoa DLBCL- ja manttelisolulymfoomaa sairastavien potilaiden lymfoomalle altistavista riskitekijöistä, lymfoomahoidoista ja lymfooman ennusteesta.

Lupaan tehdyt muutokset: Voimassaolon jatkaminen; Käsittelijöiden muuttaminen; Käyttöympäristön vaihtaminen; Muuttujien lisäys

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata