FINNICU–tutkimus (Finnish Intensive Care Units Study). Tehohoitopotilaiden pitkäaikaisselviytyminen ja siihen vaikuttavat tekijät sekä COVID-19 –potilaiden tehohoito ja sen tulokset Suomessa ja Pohjoismaissa.

FINNICU (Finnish Intensive Care Units) -tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tarkkaa tietoa siitä, kuinka hyvät mahdollisuudet erilaisilla potilailla on hyötyä tehohoidosta. Tällainen tieto on arvokas päätöksenteon tuki hoitosuunnitelmia laadittaessa.

Pohjoismaisessa yhteistyötutkimushankkeessa selvitetään Covid-19-potilaiden tehohoitoa ja sen tuloksia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa.