Hoitoon liittyvät syövät akuuttiin leukemiaan hoitoa saaneilla aikuispotilailla

Tutkimuksessa selvitetään Suomen Leukemiaryhmän akuutin leukemian hoito-ohjelmiin vuosina 1978-2011 osallistuneiden potilaiden riskiä sairastua toiseen syöpäsairauteen leukemiahoitojen jälkeen ja näihin syöpiin liittyvää kuolleisuutta. Syöpärekisteristä haetaan tiedot tutkimuskohortin syöpätapauksista ja Tilastokeskuksesta kuolinsyytiedot. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida akuuttiin leukemiaan käytettyjen hoitojen pitkäaikaishaittoja ja julkaista tulokset tieteellisessä julkaisusarjassa.