Tutkimukseen on poimittu kaikki omaishoidon palkkiota saaneet vuodelta 2012 (42 372 henkilöä) ja Väestörekisterikeskuksesta jokaiselle kaksi sukupuolen, syntymävuoden ja asuinkunnan suhteen kaltaistettua verrokkia (84 476 henkilöä). Omaishoitajien ja verrokkien sairastavuutta, lääkkeiden käyttöä, työkyvyttömyyttä, eläköitymistä ja kuolleisuutta verrataan Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen rekisteritietojen avulla vuosina 2011-2017.

Changes to the permit: extension of validity; change of processing environment

Issuer of the original permit: National Institute for Health and Welfare, Social Insurance Institution of Finland, Statistics Finland, Finnish Centre for Pensions, Finnish Tax Administration, Digital and Population Data Services Agency.