Tutkimukseen on poimittu kaikki omaishoidon palkkiota saaneet vuodelta 2012 (42 372 henkilöä) ja Väestörekisterikeskuksesta jokaiselle kaksi sukupuolen, syntymävuoden ja asuinkunnan suhteen kaltaistettua verrokkia (84 476 henkilöä). Omaishoitajien ja verrokkien sairastavuutta, lääkkeiden käyttöä, työkyvyttömyyttä, eläköitymistä ja kuolleisuutta verrataan Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen rekisteritietojen avulla vuosina 2011-2017.

Lupaan tehdyt muutokset: Voimassaolon jatkaminen; Käyttöympäristön vaihtaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: THL, Kela, Tilastokeskus, Eläketurvakeskus, Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto