ORTOPEDIAN JA TRAUMATOLOGIAN VAIKUTTAVUUS 2000-LUVULLA