Työterveyshuolto osana sote-järjestelmää: integraatio- ja kustannusnäkökulmia. Osatutkimus 1: Työssäkäyvän optimaalinen terveydenhuolto