A framework for the post-authorisation safety monitoring and evaluation of vaccines in the EU SAFETY-VAX

Tässä EU:n lääkeviranomaisen (European Medicines Agency EMA) hankintana toteutettavassa tutkimuksessa selvitetään reaalimaailman tietolähteiden hyödyntämistä rokotteiden turvallisuusarviossa. Tutkimus toteutetaan kahdeksassa eri maassa. Suomen osatutkimus hyödyntää kansallisia rekisteritietoja sairastavuuden, lääkkeidenkäytön sekä kuolleisuuden osalta. Eri maiden yksilötason tietoja ei yhdistetä.