A non-interventional post-authorisation safety study (PASS) of vortioxetine in Europe (Vortioksetiinin rekisteripohjainen turvallisuustutkimus Euroopassa)