Akromegaliapotilaiden sydän- ja verisuonisairastavuus Suomessa

Kyseessä on retrospektiivinen kansallinen akromegaliakohorttitutkimus (vuosina 1980-1999 diagnosoidut, vähintään 16-vuotiaat akromegaliapotilaat), joka pohjautuu valtakunnallisiin rekistereihin ja potilasasiakirjoihin. Kohortti päivitetään ottamalla mukaan Suomessa vuosina 2000-2015 diagnosoidut akromegaliatapaukset. Akromegaliapotilaiden sairastavuutta sydän- ja verisuonisairauksiin verrataan iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan
kaltaistettuihin verrokkeihin.