Association between the consumption of thermally processed foods and the risk of cancer

Elintarvikkeiden prosessoinnissa syntyviä vierasaineita eli prosessikontaminantteja muodostuu, kun elintarvikkeita kuumennetaan, savustetaan tai fermentoidaan. Syöpävaaralliset prosessikontaminantit ovat merkityksellisiä, koska ne voivat aiheuttaa mutaatioita eli vaurioita perimään. Mutaatiot voivat johtaa syövän syntyyn.
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, onko lämpökäsiteltyjen ruokien käyttö yhteydessä syövän riskiin kahdeksassa kohorttitutkimukseja aiheuittavatko ne merkittävää tautitaakkaa.