Bronkioliitin epidemiologiaan ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät äidissä, lapsessa ja ympäristössä – valtakunnallinen kohorttitutkimus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pienten lasten bronkioliitin epidemiologiaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä viimeisten 20 vuoden aikana. Asetelmana on kohorttiseurantatutkimus. Pyrimme löytämään sellaisia sairastuvuutta lisääviä tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa, sekä tunnistamaan lapsiryhmiä, joihin ennaltaehkäisevät toimet tulisi suunnata. Bronkioliitin ennusteellista merkitystä tutkimme kartoittamalla sitä, mitkä tekijät assosioituvat myöhempään astmalääkityksen tarpeeseen.