Characteristics, treatment practices, burden of disease, and long-term outcomes of the psoriasis patients treated at the secondary/tertiary health care of the two major hospital districts in Finland in 2013–2021

Tässä tutkimuksessa selvitetään vaikeaa psoriaasista sairastavien potilaiden karakteristiikkaa, hoitokäytäntöjä, hoitotuloksia, resurssinkäyttöä sekä epäsuoria ja suoria kustannuksia vaikean psoriasiksen tautitaakan kartoittamiseksi. Tutkimuksessa hyödynnetään erikoissairaanhoidon tietoja sekä kansallisia rekistereitä.

Lupaan tehdyt muutokset: Käsittelijöiden muuttaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata, Tilastokeskus