Tutkimuksen tarkoitus on kehittää ennustava malli joka arvioisi keuhkosyövän sairastumisen riskiä. Mallin on tarkoitus toimia perusterveydenhuollon tasolla ja edistää aikaista keuhkosyövän diagnoosia. Tätä mallia voisi myös käyttää korkean riskin potilaiden poimintaan keuhkosyövän kohdistettua seulontaa varten.

Lupaan tehdyt muutokset: Voimassaoloajan jatkaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata