Elämän loppuvaiheen hoito ja palveluiden käyttö Suomessa – Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatutieto -projekti

Kyseessä on THL:n Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatutieto –projektin valtakunnallinen rekisteriaineisto, mikä sisältää Suomessa vuonna 2019 pitkäaikaissairauksiin kuolleet täysi-ikäiset henkilöt, joiden arvioitiin olevan palliatiivisen hoidon tarpeessa elämän loppuvaiheessa.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää elämän loppuvaiheen hoidon toteutumista ja terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden käyttöä, sekä palliatiivisen hoidon vaikuttavuutta palveluiden käyttöön.