Elämänkokemukset, ylisukupolviset prosessit ja perinataalivaiheen sosioekonomiset terveyserot