Tämän post doc -tutkimuskokonaisuuden tarkoituksena tuottaa tieteellistä tietoa päätöksenteon perustaksi olemassa olevaa, alun perin väitöskirjaa varten poimittua dataa hyödyntäen. Tavoitteena on kehittää ensihoidon potilaiden hoitokäytänteitä ja terveydenhuoltojärjestelmän toimivuutta, sekä lisätä potilasturvallisuutta. Tutkimuskokonaisuus tulee kohdentumaan laajasti ensihoidon potilaisiin, potilasasiakirjoihin, tiedonhallintaan, data-analytiikkaan ja teknologisiin sovelluksiin.