FinnGen-tutkimus on koko Suomen kattava, julkisen sektorin ja lääketeollisuuden yhteinen tutkimushanke. Hankkeen
päätavoitteena on tuottaa genomi- ja terveysrekisteritiedon avulla sairauksien syntymekanismeista uutta tietoa ja
tehdä tämän tiedon avulla terveyttä edistäviä innovaatioita. Samalla Suomesta pyritään luomaan edelläkävijä
yksilöllisessä terveydenhoidossa ja biolääketieteessä. Hanke hyödyttää sekä kansalaisia, liiketoimintaa, biopankkeja
että tutkimusta.

Lupaan tehdyt muutokset: Käsittelijöiden muuttaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata