FINNICU–tutkimus. Tehohoitopotilaiden pitkäaikaisselviytyminen ja siihen liittyvät tekijät sekä COVID-19-potilaiden tehohoito ja sen tulokset Suomessa ja Pohjoismaissa.

FINNICU (Finnish Intensive Care Unit) -tutkimushankkeessa selvitetään suomalaisilla teho-osastoilla hoidossa olleiden potilaiden edeltävä terveydentila ja toimintakyky, sairauden laatu ja vaikeusaste, annettu tehohoito sekä potilaiden lyhyen ja pitkän aikavälin selviytyminen ja siihen liittyvät tekijät.

Lupaan tehdyt muutokset: Käsittelijöiden muuttaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata