FinDiCon-tutkimuksen tavoitteena on laajasti kuvata tyypin 1 ja tyypin 2 hoitotasapainoon liittyviä tekijöitä. Tutkimus
toteutetaan tieteellisenä tutkimuksena, jonka tulokset julkaistaan useissa vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa.

Lupaan tehdyt muutokset: Käsittelijöiden muuttaminen; Käyttöympäristön vaihtaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata