Fyysisten ja sosiaalisten ympäristötekijöiden yhteys lasten ja nuorten oppimishyvinvointiin, sosiaaliseen tukeen sekä oppimistuloksiin