Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä ikääntyneiden kokema parisuhdeväkivalta on ja millaisia merkityksiä se sisältää. Tarkoituksena on kuvata naisten kokemaa parisuhdeväkivaltaa, ilmiöön liittyviä merkityssuhteita ja sitä arjen todellisuutta, jossa naiset elävät. Tutkimus tuottaa uutta tietoa ikääntyneiden naisten kokemasta parisuhdeväkivallasta, väkivallan muodoista ja avun tarpeista. Tutkimustieto vahvistaa tunnistamiseen liittyvää osaamista ja antaa keinoja väkivallan ehkäisyyn.