Koulutus ja mielenterveys (myös nimellä: ”Koulutus, työmarkkinat ja mielenterveys”)

Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia koulutuksen, työmarkkinoiden ja mielenterveyden välisiä kausaaliyhteyksiä ja niihin liittyviä vaikutusmekanismeja. Tutkimuksen kohteena ovat Suomen väestö. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti, miten koulutus vaikuttaa mielenterveyteen ja yleisemmin terveyteen.

Lupaan tehdyt muutokset: Voimassaolon jatkaminen; Käsittelijöiden muuttaminen; Aineiston käsittelyn laajentaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata