Lapsuusiän ongelmien yhteys aikuisiässä selviytymiseen – prospektiivinen väestötutkimus