Lastensuojelun avohuollon vaikuttavuus/ACElife-tutkimushanke

Tutkimus on työpaketti 2 STN:n rahoittamassa 6-vuotisessa ACELife-tutkimushankkeessa. Tutkimuskohteena on lastensuojelun avohuollon palvelujen vaikuttavuus, jota tutkitaan laajan rekisteri- ja asiakirja-aineiston avulla. Tutkimus tuottaa täysin uutta tietoa lastensuojelun avohuollon palvelujen vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tulosten avulla lastensuojelun avohuollon palveluja voidaan kehittää haitallisia lapsuudenkokemuksia ehkäisevään ja raskaita lastensuojelutoimenpiteitä vähentävään suuntaan.

Lupaan tehdyt muutokset: Käsittelijöiden muuttaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata, Länsi-Uudenman hyvinvointialue, THL, Tilastokeskus, Kela