Monikansallinen tietokantakohorttitutkimus sydän- ja verisuonitautien ja aivoverisuonisairauksien esiintyvyyden riskin tutkimiseen keuhkoahtaumapotilailla, jotka ovat aloittaneet kolmen lääkeaineen (beklometasoni-dipropionaatti, formoteroli fumaraatti dihydraatti, ja glykopyrroni) yhdistelmähoidon käytön inhalaatiojauheella verrattuna ihalaatiosumutteeseen. (TRIBE)

Tutkimus on monikansallinen kohorttitutkimus, jossa tarkastellaan sydän- ja verisuonitautien ja aivoverisuonisairauksien esiintyvyyden riskiä yli 40-vuotiailla keuhkoahtaumapotilailla, jotka ovat aloittaneet tutkimuslääkkeen (TRIMBOW) käytön inhalaatiojauheella verrattuna ihalaatiosumutteeseen. Tutkimus toteutetaan retrospektiivisesti kerätyllä sekondäärisellä datalla, joka haetaan Eurooppalaisista tietokannoista.