Munuaiskorvaushoitopotilaiden ennuste ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät

Munuaiskorvaushoitopotilaiden eloonjäämisennuste on parantunut mutta edelleen kuolleisuus on moninkertainen verrattuna yleisväestöön. Tavoitteena on selvittää eloonjäämisennusteeseen vaikuttavia tekijöitä ja miksi ennuste on parantunut. Suomen munuaistautirekisteristä haetaan kattavat tiedot munuaiskorvaushoitopotilaista vuodesta 1964 lähtien, kuten esimerkiksi tiedot munuaistautidiagnoosista, dialyysimuodosta, munuaissiirrosta, liitännäistaudeista, laboratorioruloksista ja kuolemansyistä.