Mysimban lääkemääräykset pohjoismaissa/Suomessa: käyttö ja turvallisuus: rekisteritutkimus

Euroopan lääkevirasto (EMA) on pyytänyt valmistajaa, lääkeyhtiö Currax Pharmaceuticals LLC:tä, toimittamaan lisätietoja Mysimban käytöstä lääkkeen turvallisuusprofiilin dokumentoimiseksi kliinisessä käytännössä. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata Mysimban käyttöä ja turvallisuutta jokapäiväisessä kliinisessä käytännössä.