Myyntiluvan myöntämisen jälkeinen ei-interventionaalinen turvallisuustutkimus dulaglutidin käyttöön liittyvistä potentiaalisista haima- ja kilpirauhassyöpäriskeistä Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa

Tutkimuksessa arvioidaan haima- ja kilpirauhassyöpien esiintyvyyttä tyypin 2 diabetes -potilailla (T2DM), jotka käyttävät dulaglutidia, ja verrataan heitä muiden toiden hoitolinjan diabeteslääkekäyttäjiin. Tutkimuspopulaatio muodostuu T2DM-potilaista, jotka käyttävät toisen linjan diabeteslääkkeitä. Potilaita seurataan lääkkeiden markkinoilletulosta (2005) haima- tai kilpirauhassyöpädiagnoosiin asti. Tutkimusjakso loppuu 31.3.2030. Jakson aikana tehdään kolme poimintaa vuosina 2024, 2027 ja 2030