PCOS-naisten ja heidän sukulaisten sairastavuus ja kuolemat, hedelmällisyys, raskaus ja periytyvyys

Tutkimushankkeessa on tarkoituksena selvittää rekisteriaineistosta PCOS:aan liittyvää sairastavuutta ja kuolleisuutta,
hedelmällisyyttä ja raskaukisen kulkua. Tutkimme myös PCOS:n liittyvää periytyvyyttä ensimmäisen asteen
sukulaisissa sekä kolmannessa polvessa.

Lupaan tehdyt muutokset: Voimassaolon jatkaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata, THL, Tilastokeskus