Raskausajan riskitekijät äidin ja lapsen sydän- ja aivoverisuonisairauksille

Tavoitteet: Selvittää raskauden ja raskauden jälkeisiä riskitekijöitä äitien ja heidän jälkeläistensä sydän- ja aivoverisuonisairauksiin. 
Menetelmät: Käytämme apuna THL ylläpitämää rekisteriä (syntyneiden lasten rekisteri), jossa on kerätty synnyttäneiden naisten tupakoinnista, iästä sekä heidän jälkeläistensä (n=240 090) tietoa. Yhdistämme syntyneiden lasten rekisteriin seuraavat THL rekisterit henkilötunnusten perusteella: Avohilmo, Hilmo, Poistoilmoitusrekisteri, Kuomansyyt aineisto.