Selkäkirurgian trendit syöpäpotilailla Suomessa 1994–2020

Selvitämme hoitoilmoitusrekisterin ja syöpärekisterin avulla leikkausmäärien ja -menetelmien muuttumista Suomessa syöpäpotilailla 1994–2021 välisenä ajanjaksona. Edelleen selvitämme kehitystä rangan primaarikasvainten ja metastaasien osalta sekä syöpäpotilaiden syöpään liittymättömien selkäleikkausten osalta. Arvioimme myös eloonjäämisaikojen kehitystä metastaasikirurgian jälkeen.