SUPER – Suomalainen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismien tutkimus

SUPER-tutkimus on Suomen laajuinen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja selvittävä yleishyödyllinen tutkimus, johon on osallistunut 10500 suomalaista. Hankkeessa tutkitaan psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja sekä yleisemmin pyritään saamaan tietoa psykoosisairauksista ja psykoosia sairastavien tai sairastaneiden tilanteesta Suomessa.

Lupaan tehdyt muutokset: Käsittelijöiden muuttaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata