Suun autoimmuunitaustaisten rakkulasairauksien hoitokäytännöt Etelä- ja Länsi-Suomessa

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ihotautiklinikalla ja suu- ja leukakirurgian klinikalla hoidettavia suun autoimmuuneja rakkulatauteja sairastavia potilaita. Työssä tarkastellaan tautien esiintyvyyttä, potilaiden oirekuvaa ja hoitolinjoja potilastietojen pohjalta. Tarkastelemme myös muita potilaiden kroonisia tai autoimmuunitaustaisia pitkäaikaissairauksia sekä neurologisia sairauksia.