Synnynnäisen lonkkanivelen dysplasian (DDH) perinnöllinen tausta ja hoidon tulokset

Tämä tutkimushanke selvittää synnynnäisen lonkkanivelen dysplasian perinnöllistä taustaa ja hoidon tuloksia TAYS:ista kerätyn retrospektiivisen aineiston sekä kansallisen rekisteriaineiston avulla. Hankkeen aineistot ovat FINDATA:n Kapseli-etäkäyttöympäristössä.

Lupaan tehdyt muutokset: Voimassaolon jatkaminen; Käsittelijöiden muuttaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: THL, Tays