Synnynnäiset immuunipuutokset Suomessa: Esiintyminen, sairastavuus, geneettiset löydökset ja ennuste

Tavoitteenamme on selvittää primäärien immuunipuutosten määrää ja tautikirjoa Suomessa maanlaajuisesti. Tutkimuksemme on kansallinen rekisteritutkimus primaarien immuunivajeiden esiintyvyydestä, diagnostiikasta, geenivirheistä, ennusteesta ja sairastavuudesta Suomessa 1996-2023. Kansalliseen tutkimukseen osallistuvat viiden yliopistosairaalan ja keskussairaaloiden primaareja immuunipuutospotilaita hoitavat klinikat. Lisäksi tietoa kerätään kansallisista rekistereistä.