Tehostetun ilmanpuhdistuksen merkitys lasten ja päiväkodin työntekijöiden sairastuvuuteen

Leikki-ikäiset sairastavat keskimäärin 5–8 hengitystieinfektiota vuodessa. Tällöin heidän toisen vanhempansa tai isovanhempansa tulee jäädä kotiin hoitamaan heitä. Tämä aiheuttaa merkittäviä taloudellisia kustannuksia sekä perheelle että yhteiskunnalle. Tutkimuksessa selvitetään rakennuksiin ja ilmanvaihtoon liittyviä tekijöitä, jotka altistavat sairastavuuteen ja pyritään interventiolla löytämään keinoja sairastavuuden vähenemiseksi.