Tervaskannot 90+ on pitkäikäisyyteen ja vanhoista vanhimpiin kohdistuva monitieteinen tutkimuskokonaisuus. Hanke tuottaa tietoa 1) hyvin vanhojen ihmisten terveyden ja toimintakyvyn, avun tarpeen, elämänlaadun ja palvelujen käytön muutoksista, 2) tunnistaa biologisen ikääntymisen markkereita ja niiden yhteyksiä terveyteen, toimintakykyyn ja kuolleisuuteen sekä 3) tuo esiin pitkäikäisten ihmisten kokemuksia heidän elämästään ja arjestaan.