Terveys, terveyden läikkymisvaikutukset ja yksilön sosioekonominen asema