Työikäisten ortopedisten potilaiden Kela-etuudet ja kokonaiskustannukset Varsinais-Suomen hyvinvointialueella / Tyks Orto

Tavoitteenamme on selvittää yleisimpien tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidon kokonaiskustannuksia työikäisessä väestössä. Aiemmin olemme jo selvittäneet erikoissairaanhoidon osan kustannukset ja nyt haluamme tutkia asiaa myös töistä poissaolon kustannuksien osalta. Tulosten perusteella pystymme määrittämään hoitojen kustannustehokkuutta ja oikea-aikaisuutta.