Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) vaikutukset työllistymiseen

Tutkimuksessa tarkastellaan Kelan järjestämän työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) vaikutuksia työllistymiseen. Tutkimuksen kohdejoukkona ovat vuosina 2021 ja 2022 TEAK-palvelun aloittaneet. Kohdejoukolle kaltaistetaan väestöotoksesta verrokkiryhmä, johon heitä verrataan. Aineisto koostuu Kelan, Eläketurvakeskuksen, Digi- ja väestötietoviraston ja Tilastokeskuksen rekisteritiedoista sekä Verohallinnon Tulorekisteritiedoista ajanjaksolta 2019-2023.