Ulkosynnytinsyövän leikkauskäytännöt – vaikutus leikkauskomplikaatioihin ja onkologiseen ennusteeseen

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ulkosynnytinsyövän leikkauskäytännöistä Suomessa. Yksilöityinä tavoitteina on selvittää plastiikkakirurgisten rekonstruktioiden vaikutusta ulkosynnytinsyövän hoitoennusteeseen, kartoittaa ulkosynnytinsyövän hoitokäytäntöjen muutosta Suomessa viime vuosikymmeninä ja tutkia modernien leikkausinstrumenttien vaikutusta ulkosynnytinsyövän välittömiin leikkauskomplikaatioihin.

Lupaan tehdyt muutokset: Käsittelijöiden muuttaminen; Käyttöympäristön vaihtaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata