Hanke on rekisteripohjainen pitkittäistutkimus koulutuksen yhteydestä (1) terveyteen ja kuolleisuuteen ja (2)
yhteiskunnallisiin ilmiöihin kuten rikollisuuteen ja työllisyyteen. Lisäksi hankkeessa tutkitaan kaksosten ja sisarusten
lasten (serkusten) terveys-, koulutus- ja työmarkkinatulemia erottaen geneettisen ja kulttuurisen periytymisen osuudet.
Kolmantena osana hanketta tutkitaan terveyskäyttäytymisen, sairauspoissaolojen ja työllisyyden/tulojen
pitkittäisyhteyksiä.

Lupaan tehdyt muutokset: Käsittelijöiden muuttaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata