Valtimoahtaumat aivoverenkiertohäiriön sairastaneen pitkäaikaisennusteen selittäjinä

Tutkimuksessa selvitetään aivoverenkiertohäiriön (avh) sairastaneiden potilaiden kaulasuonten ja aivovaltimoiden ahtaumien ennusteellista merkitystä kardiovaskulaarikuolleisuuteen, kokonaiskuolleisuuteen sekä aivoverenkiertohäiriöiden uusiutumisriskiin. Aineiston koko 703 prospektiivista avh:n sairastanutta vuonna 2010; täydellinen suonikuvausaineisto on 436 potilaalta analysoituna. Suoniahtaumien ennusteellista merkitystä tutkitaan monimuuttujamallissa, jossa mukana tunnetut muut riskitekijät.

Lupaan tehdyt muutokset: Käsittelijöiden muuttaminen; Käyttöympäristön vaihtaminen; Muuttujien lisäys

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata