Vanhuusiän syrjäytyminen kotihoidossa – Yleisyys, merkitykset ja interventio (SOLDEX)

SOLDEX-hankkeessa tarkastellaan ikääntyneiden kotihoitoa syrjäytymisen näkökulmasta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa iäkkäille kotihoidon asiakkaille toteutetaan syrjäytymisen eri ulottuvuuksia koskeva kyselytutkimus. Kyselyaineisto yhdistetään asiakkaiden palveluiden käytön ja toimintakyvyn arvioinnin rekisteritietoihin, joita hyödynnetään syrjäytymisen ja siihen yhteydessä olevien tekijöiden tarkastelussa.

Lupaan tehdyt muutokset: Käsittelijöiden muuttaminen; Tietojen lisäys

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata