Vertaileva analyysi eturistisiteen repeämistä ja uusinta-repeämistä: painopisteenä tärkeimmät riskitekijät – ikä ja sukupuoli

Tutkimuksemme tarkoitus on verrata ACL repeämiä eri sukupuolten välillä sekä mahdollisia uusintarepeämien syitä korkean uusintarepeämäriskin potilailla (naissukupuoli ja ikä). Jotta saamme laajalti tarkasteltua hypoteesiamme (sukupuolten ja grafti-valintojen välillä on eroja ACL vammoissa), kokoamme retrospektiivisen otoksen Töölön Mehiläisessä leikatuista potilaista.