Ympäristön ja geneettisten tekijöiden vaikutus pikkukeskosten neurologiseen ja neurokognitiiviseen sairastavuuteen

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää v. 2004-2016 syntyneiden VLGA-lasten (alle 32 rv ja/tai alle 1501g) CP:n, ADHD:n, autismin, kognitiivisten, kieli-ja oppimisongelmien prevalenssi. Lisäksi selvitämme, mitkä ovat em. neurologisen sairastavuuden ante- ja neonataaliset riskitekijät. Tutkimuskysymyksenämme on myös, onko sairastavuudessa eroja syntymävuosien välillä. Tutkimuksen aineisto on muodostettu v. 2019 yhdistämällä THL:n, Kelan ja Tilastokeskuksen tietoja.

Lupaan tehdyt muutokset: Voimassaolon jatkaminen; Käsittelijöiden muuttaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: THL, Kela, Tilastokeskus